تماس با ما

سرویس‌ها و بخش‌های مختلف

ما در شبکه‌های اجتماعی

سرویس پشتیبانی مشتری

 • دوشنبه - جمعه، از 5:00 تا 20:00 GMT
 • +44 2045 771951 (داخلی 1)
 • [email protected]

پشتیبانی واریزها و برداشت‌ها

خدمات اپراتور

 • دریافت سفارشات تجاری با تلفن
 • دوشنبه - جمعه، شبانه روزی
 • +44 2045 771951 (داخلی 5)

شکایات

 • تمام شکایات از طریق کابین شخصی نوشته و ارسال می‌شوند.
 • دوشنبه - جمعه، از 6:00 تا 15:00 GMT

برنامه شراکت

 • دوشنبه - جمعه، از 6:30 تا 15:30 GMT
 • +44 2045 771951 (داخلی 4)
 • [email protected]

بخش روابط عمومی

بخش HR

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.